Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB08551U  HIS 55. Historiografi Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 55. Historiografi

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlige
  • Sebastian Olden-Jørgensen (5-726f676871436b7870316e7831676e)
    (koordinator)
  • Peter Edelberg (8-6b6a6b72686b786d466e7b7334717b346a71)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
[del af] Modul 2B:
Historiografi (HHIB00551E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 55. Historiografi
Historiografi betyder historieskrivningens og –forskningens historie. Dvs. studiet af hvad man til forskellig tid har anset for relevant og god historieskrivning og forandringerne heri. Historiografien åbner dermed for drøftelser af fagets udvikling til videnskab og dets forskellige traditioner. Derigennem bidrager historiografien til at kvalificere diskussionen af, hvad faget er, og hvor det er på vej hen.

Formålet med kurset er ifølge studieordningen at give indsigt i centrale skoler og forskningstraditioner i historievidenskaben, og at give overblik over den historiografiske udvikling. Der er ikke tale om et historieteoretisk kursus, men ved eksamen forventer vi, at studenterne kan præsentere historiografiske forskningstraditioner og /eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid.

Tekstudvalget er samlet i et kompendium med titlen HISTORIOGRAFI 2018. Det kan købes i Studenterafdelingen (kompendiefabrikken i lokale 11A-0-02).

Vi vil beskæftige os med historieskrivnings udvikling i vores kulturkreds fra de gamle grækere og helt frem til i dag. Grundbogen vil være Jeremy D. Popkin: From Herodotus to H-Net. The Story of Historiography. OUP, New York & Oxford (2015) og den forventes hjemkommet til Akademisk Boghandel, KUA2, inden semesterstart.

Undervisningen består af forelæsning af forskellige forelæsere med specialviden inden for forskellige områder. Tekstmaterialet og grundbogsstoffet behandles efterfølgende i holdundervisningen.

Undervisningen afsluttes med en 6-timers skriftlig eksamen med karakter.

Det er en god idé at følge såvel forelæsningerne som holdundervisningen, hvis man vil kunne svare fyldestgørende på spørgsmålene.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for centrale stadier og udviklingslinjer i historieskrivningen
• vise overblik over den historiografiske udvikling
• præsentere historiografiske forskningstraditioner og / eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Eksamen (Se studieordning)
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger14
Holdundervisning28
Forberedelse87,5
Eksamensforberedelse65
I alt 194,5
Gemt den 10-02-2017