Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB08532U  HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850 Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Benedicte Fonnesbech-Wulff (6-656871697271436b7870316e7831676e)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 53. Danske Landboforhold 1750 – 1850
De store øndringer i det danske landbrug begyndte i midten af 1750, og inden de var fuldførte var alle indbyggere i landet blevet påvirket.

Forandringerne berørte ejendomsforhold, arbejdsforhold, bebyggelsesmønstre, uddannelse, naboliv, dyrkningsformer, militære forhold, animalsk og agrar produktion,  politiske forhold, regeringsform osv., osv., osv.

Der vil blive inviteret gæsteforelæsere, som vil tale om forskellige temaer fra andre synsvinkler.

I maj vil der være en ekskursion til Frilandsmuseet i Sorgenfri.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Undervisningsmateriale

Der udarbejdes et kompendium til kurset, som indeholder et udvalg af tekster, der omhandler perioden, der omfatter en tid, der var præget af meget store forandringer i Danmark.

Derudover læses:
- Birgit Løgstrups: Bondens Frisættelse. 2015.

Det vil være en fordel, hvis deltagerne på forhånd har læst Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie bd. 9 (Den lange fred: 1700-1800 / af Ole Feldbæk. – 2003), der er tilgængelig på nettet som del af Gyldendals Store Danske på http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning84
Forberedelse175
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 10-02-2017