Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB08531U  HIS 53. Københavnernes historie 1700-1900 Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 53. Københavnernes historie 1700-1900

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Ulrik Langen (6-687479333236426a776f306d7730666d)
Gemt den 10-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 2A:
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00531E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 53. Københavnernes historie 1700-1900
Kurset undersøger, hvordan københavnerne levede (med hinanden) i en periode, hvor byen forandrede sig fra traditionel enevældig residensstad til moderne storby. Også forholdet mellem byens indbyggere og ’magten’, hvad enten den repræsenteredes af lokale myndigheder eller statsmagten, vil blive undersøgt. Ved at se nærmere på modsætninger og konflikter i København, kan vi tegne konturerne af de sociale og kulturelle hierarkier og dominansforhold, der eksisterede under overfladen i den præ-industrielle by. Dernæst vil vi se på, hvordan københavnernes forhold ændrede sig i takt Københavns eksplosive vækst og drastiske forandringer af byrummet fra midten af 1800-tallet. Med forandringerne skabtes nye befolkningsgrupper, nye fælleskaber og nye konflikter. Den fysiske modernisering af byerne gik hånd i hånd med en mental. Nye forestillinger om byen og dens mennesker dukkede op. Disse forhold vil blive grundigt diskuteret på kurset og eksemplificeret med sager og arkivalier, der bringer os tættere på fortidens mennesker og deres livsvilkår.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Undervisningsmateriale

- Peter Henningsen og Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København, 2010.
- Karin Lützen: Byen tæmmes. København, 1998 (er netop udkommet i nyt optryk).
- Tim Knudsen: Storbyen støbes- København mellem kaos og byplan 1840-1917. København, 1988.

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning84
Forberedelse175
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 10-02-2017