Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB07571U  HIS 57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Jan Pedersen (5-6c63707267426a776f306d7730666d)
(koordinator)
Undervisere
Jan Pedersen (økonomi)
NN (Sociologi)
Morten Rasmussen (Politologi)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 3B:
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00571E
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Formålet med dette kursus er, at give den studerende en forståelse for samfundsvidenskabelige teorier og deres betydning for historisk erkendelse. Kurset introducerer derfor til udvalgte klassiske og aktuelle samfundsvidenskabelige tilgange, der har en central placering i historiefaget. Tilgangenes videnskabsteoretiske position og deres analytiske operationalisering vil indgå i undervisningen.  Dermed gør undervisningen, den studerende i stand til at inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i arbejdet med historien og at reflektere over videnskabsteoretiske aspekter af det analytiske arbejde.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden
• demonstrere kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst, som de blev udviklet i
• redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding

Alle studerende som indledte studiet i efteråret 2016 er tilmeldt kurset. Holdsætningen gælder for Modul 3A og Modul 3B. Læs nærmere om holdtilknytning på:
https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx 

"Løse" tilmeldinger til "57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori" foretages i lokale 12.3.44 på hverdage kl. 10-12 i tilmeldingsperioden.

Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger28
Holdundervisning56
Forberedelse175
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 09-02-2017