Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB07561U  HIS 56. 1000-tallets Danmark Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 56. 1000-tallets Danmark

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Lasse Christian Arboe Sonne (6-6f6476766876436b7870316e7831676e)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 56. 1000-tallets Danmark
Kurset vil undersøge de centrale politiske udviklinger, der fandt sted i Danmark i slutningen af 900-tallet og 1000-tallet, hovedsageligt perioden fra Svend Tveskæg til Knud den Hellige. Kurset vil især fokusere på kilderne til den politiske historie, og et væsentlig element i undervisningen vil være arbejdet med disse kilder. Kurset vil samtidig gøre den studerende i stand til at formidle det periodespecifikke emne til forskellige modtagergrupper udenfor universitetet.
 

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de politiske udviklinger i 1000-tallets Danmark
• kildekritisk analysere centrale områder indenfor emnet ved en kombination af forskellige typer af kilder
• diskutere opfattelser i forskningslitteraturen af disse centrale områder
• gennemføre og udfærdige en kommunikationsopgave, der lever op til kravene i studieordningen

Undervisningsmateriale

- Peter Sawyer: Da Danmark blev Danmark, fra ca. 700 til 1050. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 3). København, 2002.
- Ole Fenger: Kirker rejses alle vegne, 1050-1250. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 4). København, 2002.

Anden relevant litteratur vil være tilgængelig via Absalon, KB eller Saxos institutbibliotek – nærmere besked herom vil blive oplyst senere på kursets Absalonside.

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar, forelæsning
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning84
Forberedelse175
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 09-02-2017