Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB07511U  HIS 51. Verden og Danmark Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 51. Verden og Danmark

Kursusinformation

SprogDansk
Point5 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Jes Fabricius Møller (6-6d6876696465436b7870316e7831676e)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 1B:
Verden og Danmark (HHIB00511E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Verden og Danmark
Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. Forelæsningerne vil på baggrund af to udvalgte grundbøger behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Eksamen er en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• ganske overordnet orientere sig tematisk, geografisk og kronologisk i Verdens og Danmarks historie

Undervisningsmateriale

- Sten Busck og Henning Poulsen: Danmarks historie i grundtræk. Aarhus Universitetsforlag, 2002 (eller senere udgaver).
- McKay, Hill, Buckler m.fl.: A History of World Societies. Bedford St. Martin’s (10th edition).

Undervisningsform
Forelæsning
Tilmelding

Nyindskrevne studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO. Holdsætningen gælder for Modul 1A og Modul 1B. Læs nærmere om holdtilknytning på:  https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Eksamen (Se studieordning)
Point5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger56
Forberedelse30,8
Eksamensforberedelse43,2
I alt 130,0
Gemt den 09-02-2017