Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIB07502U  HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden Årgang 2017/2018

Engelsk titel
HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Peter Edelberg (8-6766676e64677469426a776f306d7730666d)
Gemt den 09-02-2017
Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden
Historikere har ikke altid betragtet køn og seksualitet som historiske temaer, men har henvist dem enten til privatlivet eller til naturvidenskaberne. I de senere årtier har mange historikere dog taget temaerne op som centrale historiske felter, og omtolket deres betydning og natur. Hvor køn og seksualitet blev anset for at være uforanderlige og essentielle størrelser, bliver de i dag betragtet som foranderlige - og socialt og historisk bestemte.

Vi skal på dette kursus tage forskellige temaer op indenfor seksualiteternes og kønnenes historie, og studere hvorledes disse temaer kan forstås som radikalt historiske. Vi vil inddrage kulturhistoriske teorier om køn og seksualitet, og læse om forskellige indretninger af køn og seksualitet fra det gamle Grækenland til nutidens Danmark. Vi skal bl.a. læse om prostitution, seksuelle identiteter, kønsforestillinger og pornografi. Vi vil også se gamle film og høre gammel radio, og diskutere hvordan audiovisuelle kilder kan benyttes af historikere.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise overblik over centrale temaer indenfor køns- og seksualitetshistorie i en vestlig kontekst
• præsenterer indblik i videnskabelighedens grundprincipper i historiefaget, herunder principperne for videnskabelig redelighed
• arbejde med en kildebaseret, empirisk tilgang til historiestudiet
• arbejde med digitale ressourcer
• identificere og diskutere centrale problemer i periodens historie med udgangspunkt i forskningen
• arbejde med en videnskabelig problemstilling og behandle den i skriftlig og mundtlig form

Undervisningsmateriale

Der skal købes et kompendium, og derudover arbejdes med online litteratur.

Undervisningsform
Holdundervisning / seminar
Tilmelding

Nyindskrevne studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO. Holdsætningen gælder for Modul 1A og Modul 1B. Læs nærmere om holdtilknytning på:  https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse203
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 09-02-2017