Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHIÅ07572U  ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Efterår 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
ÅU HIS Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (Efterår 2017)

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Tirsdage kl. 18-22 (UGE 36-41 + 43-50)
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusansvarlig
  • Peter Edelberg (8-6d6c6d746a6d7a6f48707d7536737d366c73)
Gemt den 02-03-2017
Uddannelse

Historie
Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00571E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Formålet med dette kursus er at give den studerende en forståelse for samfundsvidenskabelige teorier og deres betydning for historisk erkendelse.  Kurset introducerer derfor udvalgte klassiske og aktuelle samfundsvidenskabelige tilgange, der har en central placering i historiefaget. Tilgangenes videnskabsteoretiske position og deres analytiske operationalisering vil indgå i undervisningen.  Dermed gør undervisningen den studerende i stand til at inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i arbejdet med historien og at reflektere over videnskabsteoretiske aspekter af det analytiske arbejde.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden
• demonstrere kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst, som de blev udviklet i
• redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer

Undervisningsform
Holdundervisning
Tilmelding
Eksamen (Se studieordning)
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning56
Forberedelse203
Eksamensforberedelse129,5
I alt 388,5
Gemt den 02-03-2017