Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HHEB00017U  HEB, Medier og populær kultur i Israel (E17) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
Media & Popular Culture in Israel

Kursusinformation

SprogDansk
Point15 ECTS
NiveauBachelor
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se link herunder
StudienævnStudienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusansvarlig
  • Joshua Sabih (6-73787c717e6a49717e7637747e376d74)
Undervisere
NN
Gemt den 02-03-2017
Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Kursusindhold

Modulets primære sigte er yderligere træning af den studerendes aktive sprogfærdighed. De aktive sprogkompetencer udvikles gennem arbejde med kilder fra israelske medier og populærkultur primært på hebraisk, hvorved den studerendes evne til selvstændigt at finde og overskue større mængder hebraisksproget kildemateriale trænes. Målet er den vidende formidling af populærkulturelle og medie bårne problemstillinger i det israelske samfund på hebraisk.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Medier og populærkultur i Israel (fagelementkode HHEB01301E)

Bachelor projekt (fagelementkode HHEB01321E)

 

Undervisningsmateriale

Efter aftale med underviseren. Til eksamen opgiver eksaminanden 50 normalsider hebraisksproget materiale og 1000 normalsider relevant faglitteratur. Pensum fastsættes individuelt.

Undervisningsform
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Inddragelsen foregår i form af studenteroplæg og diskussion.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se relevant studieordning: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​hebraisk/​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forberedelse384,5
Forelæsninger28
I alt 412,5
Gemt den 02-03-2017