HFRK03841U  Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element

Kursusindhold

I kurset arbejdes der videre med indholdet i faget Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik inden for fransk, spansk og italiensk. Der fokuseres især på tilrettelæggelse af konkrete eller fiktive undervisningsforløb samt curriculumanalyse.

Der vil være mulighed for at komme i et minipraktikforløb på et gymnasium i hovedstadsområdet i løbet af kurset.

  • Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.

  • Leth Andersen, H. et.al. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Teori, praksis og udsyn. Samfundslitteratur.

Kompendiet Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element (fransk, spansk, italiensk).

Holdundervisning
Kurserne udbydes på de gymnasierettede KA på fransk, italiensk, spansk og tysk hvor de er obligatoriske. Kurserne kan også tages som frie emner af ikke gymnasierettede KA-studerende på fransk, italiensk, spansk og tysk. I så fald skal du bruge et fagelement fra dit grundfag til det.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • I alt
  • 204,75