HFRK03776U  Fransk - Frit emne 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

French - Free topic 2

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri mundtlig prøve med materiale
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 176,75
  • I alt
  • 204,75