HFRB10241U  Fransk - Fransk og frankofon visuel kultur (BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

French - French and Francophone visual culture

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at selvstændigt udvælge og vurdere de begreber, der er passende til at analysere udvalgte forekomster af visuel kultur  
 • at anvende de pågældende begreber til at analysere udvalgte forekomster af visuel kultur 
 • at relatere udvalgte forekomster af visuel kultur til den historiske, sociale og/eller kulturelle kontekst, de er produceret i  
 • at præsentere en sammenhængende og relevant analyse af det udvalgte korpus i et klart sprog inden for den akademiske genre 
 • at placere sin analyse af forekomsterne af visuel kultur i forhold til elementer fra en bredere kritisk kontekst (sekundærlitteratur/aktuel debat) under anvendelse af relevante kilder som bibliotek og internet.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • I alt
 • 204,75