HFRB10221U  Fransk - Tale- og skrivefærdighed (BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

French - Oral and written proficiency

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne på et niveau, der demonstrerer et minimum af udtryks- og udtalefejl på fransk 
 • at på mundtligt og skriftligt fransk fremlægge et kulturelt eller samfundsmæssigt emne med en klar og tydelig struktur og progression 
 • at indgå aktivt i gruppearbejde.

 

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 108,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • I alt
 • 136,5