HFRB00971U  Fransk - Valgfag

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

French - Selective subject

Kursusindhold

Der opnås færdighed i :

 • at redegøre for emnet som helhed og for det af ham/hende særligt studerede område 
 • at formulere en præcis og afgrænset problemstilling 
 • at diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen 
 • at udarbejde et konkret produkt i forhold til en praktisk anvendelse af de faglige kompetencer uden for studiet, fx i form af et formidlingsprodukt (en artikel, anmeldelse, plan for udstilling, udstillingskatalog, undervisningsplan, undervisningsmateriale o.l.) eller en diskussion/kritik af en oversættelse
 • at reflektere over vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. 
Udbud af et eller flere undervisningsforløb og/eller vejledningsforløb. Inden for dette vælger den studerende at fordybe sig inden for enten et lingvistisk, litterært, kulturelt eller samfundsfagligt perspektiv. Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, gruppearbejde m.m.
Point
12,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøven aflægges samtidig med prøven i Fransk BA: Valgfag, mundtlig sprogfærdighed.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 293,25
 • Forelæsninger
 • 48
 • I alt
 • 341,25