HFRB00761U  Fransk - Litteratur og idéer og Tekstanalyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

French - Literature and ideas and Text analysis

Kursusindhold

Dette kursus har til formål dels at give de studerende kendskab til Frankrigs nyere litteratur- og idéhistorie, dels at opøve færdigheder i at foretage en analyse af en kortere fransksproget tekst med anvendelse af de begreber, der introduceres i fællesforelæsningerne. I kurset vil vi primært arbejde med litterære tekster fra det 20. og 21. århundrede.

 

Meddeles inden kursusstart

Deltagelse i fællesforelæsningerne i Tekstanalyse
Holdundervisning, forelæsninger og diskussioner med aktiv undervisningsdeltagelse, eventuelt i form af studenteroplæg.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen  
 • Aktiv deltagelse i mindst 75 % af de til kurset knyttede fællesforelæsninger i Tekstanalyse
 • 1-2 godkendte hjemmeopgaver skrevet på dansk eller fransk af et omfang på tilsammen højst 5-7 normalsider inkl. bibliografi
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 134,75
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 14
 • I alt
 • 204,75