HFIK03891U  FILO, Modul 4: Valgfag: Forskningsfag - Praktisk filosofi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Module 4: Research Subject - Ethics and Political Philosophy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Opdateres

Målbeskrivelser

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 4: Forskningsfag - praktisk filosofi: HFIK03891E

Seminar/holdundevisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 148,75
  • I alt
  • 204,75