HFIB00732U  FILO, Valgfag 3: Værklæsning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Optinal 3: Central Philosophical Text

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 10: Værklæsning: HFIB00731E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 14: Værklæsning: HFIB10571E

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75