HFIB00722U  FILO, Valgfag 3: Metaetik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Optional 3: Metaethics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Opdateres

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 10: Valgfag 3, Metaetik: HFIB00721E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 13: Metaetik: HFIB10561E

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_ba.pdf

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_gymtv.pdf

Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75