HFIB00712U  FILO, Valgfag 2: Filosofisk æstetik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Optional 2: Philosophical Aesthetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Opdateres

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 9: Valgfag 2, Filosofisk æstetik: HFIB00711E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 2: Filosofisk æstetik: HFIB10551E

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 42
  • Forberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75