HFIB00622U  FILO, Argumentationsteori og metode

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

FILO, Critical Reasoning and Philosophical Method

Uddannelse

BA i Filosofi, 2016-ordningen

BA-tilvalg i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Kurset opøver den studerendes evne til at identificere og beskrive argumenters grundstruktur og giver indsigt i argumentationsteoriens vigtigste begreber og slutningsformer.

Målbeskrivelser

Filosofi 2016, BA:

Modul 3: Argumentationsteori og metode

Tilvalg Filosofi 2017, BA

Forelæsninger og seminarer
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordingen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminar
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75