Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HENÅ10453U  ÅU ENG: Introduktion til den engelsktalende verden (Efterår 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
ÅU ENG: Introduction to the English-Speaking World

Kursusinformation

SprogDansk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Placering
Efterår
Skemagruppe
Mandag fra kl. 20:00- 22:00
vejledende tidspunkt - afvent skemalink
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se her

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusansvarlige
  • Peter Leese (5-746d6d7b6d48707d7536737d366c73)
  • Astrid Rasch (6-71807c3b423f49717e7637747e376d74)
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

Gymnasierettet sidefag i Engelsk

Kursusindhold

Dette kursus undersøger udbredelsen af det engelske sprogs 700 år lange historie fra en marginaliseret position som et stort set ukendt sprog med oprindelse fra en afsidesliggende europæisk ø i det 14. århundrede til det verdensomspændende lingua-franca, det er i dag.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 - identificere sociale, politiske og kulturelle faktorer i udviklingen af den engelsksprogede verdens oprindelse

 - anvende historisk metodologi gennem læsning og analyse af kilder som led i fortolkning af historiske problemstillinger

 - anvende en række relevante opslagsværker og elektroniske databaser i forbindelse med opgaveskrivning

 - præsentere et tema eller emne inden for historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden

 - udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk.

Undervisningsform
Forelæsninger
Tilmelding
Eksamen (Gym BATV 2014-ordning)
Point7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse, som består af aflevering og godkendelse af en skriftlig opgave på 3-5 sider, der redegør for, hvordan man vil præsentere et givet tema inden for historie og samfundsforhold i en undervisningssituation med angivelse af kilder og deres påtænkte anvendelse.

 

Bedømmelsesform7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​engelsk/​​

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger24
I alt24
Gemt den 03-03-2017