HENÅ10443U  ÅU ENG Engelsk: Engelsksproget litteratur 2 (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU ENG: Literature in English 2

Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende skal læse tekster fra forskellige genrer skrevet i forskellige engelsktalende lande siden år 1800.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 - placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og kulturelle sammenhænge

 - redegøe for hovedtræ af de engelsksprogede litteraturer fra 1800 og frem

 - redegøre for litterær terminologi og tekstanalytiske grundbegreber

 - strukturere et mundtligt oplæg om et litterært emne klart og præcist.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se studieordning - bunden mundtlig prøve med forberedelse
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24