Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HENÅ10443U  ÅU ENG Engelsk: Engelsksproget litteratur 2 (Efterår 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
ÅU ENG: Literature in English 2

Kursusinformation

SprogEngelsk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Mandag fra kl. 18:00-20:00
Vejledende tidspunkt - afvent skemalink
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusansvarlig
  • Andrew David Miller (7-64706c6f6f6875436b7870316e7831676e)
Gemt den 03-03-2017
Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende skal læse tekster fra forskellige genrer skrevet i forskellige engelsktalende lande siden år 1800.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 - placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og kulturelle sammenhænge

 - redegøe for hovedtræ af de engelsksprogede litteraturer fra 1800 og frem

 - redegøre for litterær terminologi og tekstanalytiske grundbegreber

 - strukturere et mundtligt oplæg om et litterært emne klart og præcist.

Undervisningsform
Holdundervisning
Tilmelding
Eksamen (Gym BATV 2014-ordning)
Point7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Se studieordning - bunden mundtlig prøve med forberedelse
HjælpemidlerSkriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform7-trins skala
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​Engelsk_GYM_BATV_2014.pdf

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Forelæsninger24
I alt24
Gemt den 03-03-2017