HENÅ10413U  ÅU ENG Engelsk: Engelsksproget litteratur 1 (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU ENG English: Literature in English 1

Uddannelse

Gymnasierettet sidefag Engelsk

Kursusindhold

Målet med kurset er at give de studerende dels en indsigt i det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af national identitet, og dels et fundament for forståelsen af den engelsksprogede litteraturs og kulturs udvikling. Desuden skal de studerende trænes i brug af litterære opslagsværker og basal informationssøgning i både elektroniske og trykte medier med henblik på selvstændig opgaveskrivning.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 - placere de opgivne tekster og forfattere i litterære og sociokulturelle sammenhænge

 - redegøre for engelsk litteratur fra 1500-1800 i et omfang som periodebeskrivelserne i Norton-antologien

 - inddrage relevant sekundælitteratur i sin opgaveløning

 - formidle et litterært emne og en litterær diskussion på en klar og velstruktureret måde.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 aflevering og godkendelse af et midtvejsessay på 3000-3500 ord.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • I alt
  • 36