Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

HENÅ10403U  ÅU ENG Engelsk: Skriftlig engelsk: basale praktiske og analytiske færdigheder (Efteråret 2017) Årgang 2017/2018

Engelsk titel
ÅU ENG English - Written English: basic practical and analytical skills

Kursusinformation

SprogEngelsk
Point7,5 ECTS
NiveauBachelor
Bachelor tilvalg
Varighed1 semester
Placering
Efterår
Skemagruppe
Tirsdag kl 18-21
Efter- og videreuddannelse
Pris

Se pris

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusansvarlig
  • Lisbeth Buskjær (8-716e78676a796d67456d7a7233707a336970)
Gemt den 24-03-2017
Uddannelse

Engelsk

Kursusindhold

Kurset giver grundlæggende færdigheder i at skrive essayistiske tekster indenfor fagets områder, herunder fortrolighed med faser i skriveprocessen. Desuden skal det opbygge grundlæggende færdighed i såvel grammatisk som pragmatisk analyse, bl.a. med henblik på evnen til at fremanalysere specifikke grammatiske og pragmatiske egenskaber (herunder høflighed, stilleje, billedsprog m.m.) ved egne og andres tekster som led i arbejdet med at karakterisere og viderebearbejde disse tekster.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

- skrive et essay inden for den akademiske tradition

- kommunikere sine tanker i en klar, logisk struktur med et konsekvent note- og referencesystem, udtrykt i et korrekt og idiomatisk engelsk

- forståstilleje, skriftgenrer, sproglig struktur og basal sproglig terminologi

- benytte relevante hjælpemidler for skriftlig formidling.

Undervisningsform
Holdundervisning
Tilmelding
Eksamen (Gym BATV 2014-ordning)
Point7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervis-ningsdeltagelse.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen

 godkendelse af 3 essays knyttet til undervisningsforløbet. De 3 essays skal være på hver 500 ord.

 

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​engelsk/​Engelsk_GYM_BATV_2014.pdf

Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning36
I alt36
Gemt den 24-03-2017