HDVÅ05013U  ÅU MAS Sprogbeskrivelse Master (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (Master)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - Master

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Kompendium vil være klar til semesterstart.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 39
  • I alt
  • 39