HDVÅ04213U  ÅU DAV Sprogbeskrivelse (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (DAV)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Kompendium vil være klar til semesterstart

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • I alt
  • 36