HDAK00687U  DAN; Medier og mediehistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media and Media History

Kursusindhold

Mediernes historie er det moderne samfunds historie. Fra 19. århundredes masseproducerede trykte medier over 20. århundredes elektroniske medier (radio, tv) til vore dages digitale medier har medierne i stadigt skiftende konstellationer fungeret som informations-, propaganda- og underholdningskanaler. Ofte står aktuelle medie i centrum for medieæstetiske og –politiske analyser, men medierne har en historie. Det samme har mediehistorieskrivningen.

 

Kurset har tre formål, som tidsmæssigt vil fylde nogenlunde lige meget på kurset:

 

 • Vi skal undersøge centrale medier og deres udvikling gennem de sidste omkring 150 år.
 • Vi skal undersøge, hvordan forskellige mediehistorikere har arbejdet: Hvad er deres objekt (værkerne, folkene bag, teknologien …)? Hvilken historie er det egentlig, de skriver (æstetik-, teknologi–, virksomheds-, receptions-, socialhistorie)? Hvilke kilder har de brugt (medieprodukterne, medievirksomhederne, brugernes tekster om medierne)? Hvad er deres erkendelsesinteresser?
 • VI skal selv skrive mediehistorie. I en tre mindre opgaver skal de studerende i semesterets løb selv finde og arbejde med mediehistoriske kilder af forskellig art.

Litteratur (foreløbig liste)

Allen R. & Gomery, D. (1985). Film History – an Introduction. New York. McGraw-Hill.

Jensen, K.B. (red.) (2016). Dansk Mediehistorie 1-4. København: Samfundslitteratur.

Drotner, K. (2011). Mediehistorier. København: Samfundslitteratur.

Lauridsen, P.S. (2014). Sherlock Holmes i Danmark. København: Rosenkilde & Bahnhof.

Svendsen, E. (2017). Mediehistorie. I Lauridsen, P.S. & Svendsen, E. Medieteori. København: Samfundslitteratur.

Forelæsninger og studenteraktivitet (både i forbindelse med opgaverne og på holdet i øvrigt)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Porfolio

Prøveform på KA-2008 ordningen er endnu ikke fastlagt.
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5