HDAK0018FU  DAN; Tværmedialitet: Kompetencer, dannelse og læring i det digitale samfund

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Competencies, literacies and learning in the digital society

Kursusindhold

Eksaminanden skal:

 • kunne analysere digitale medier ud fra færdigheds-, kompetence- og dannelsesperspektiver.
 • have viden om væsentlige problemstillinger knyttet til digitale mediers funktion i læringsmæssige og dannelsesmæssige sammenhænge.
 • beherske centrale mediedidaktiske og læringsteoretiske begreber

     kunne anvende teoretisk og praktisk viden til at anvende digitale medier   i    undervisningsforløb på didaktisk reflekteret vis

Målbeskrivelser

Faglige mål:

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5