HDAK0018FU  DAN; Tværmedialitet: Kompetencer, dannelse og læring i det digitale samfund

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Competencies, literacies and learning in the digital society

Kursusindhold

Kursusindhold

Målbeskrivelser

Faglige mål
Eksaminanden kan:

 • analysere digitale medier ud fra færdigheds-, kompetence- og dannelsesperspektiver.
 • dokumentereviden om væsentlige problemstillinger knyttet til digitale mediers funktion i læringsmæssige og dannelsesmæssige sammenhænge.
 • kunne anvende teoretisk og praktisk viden til at anvende digitale medier i undervisningsforløb på didaktisk reflekteret vis.beherske centrale mediedidaktiske og læringsteoretiske begreber

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5