HDAK00088U  DAN; Oldislandsk

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Old Icelandic

Kursusindhold

Edda- og sagalitteraturen udgør højdepunkter, ikke blot i den nordiske middelalderlitteratur, men også i den samtidige europæiske digtning. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for at lære denne litteratur at kende på originalsproget (oldislandsk). Der læses et udvalg af tekster hentet fra eddadigtningen og fra forskellige sagagenrer, først og fremmest islændinge- og kongesagaerne.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvareslser. Forelæsningsformen kan også anvendes
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Endnu ikke fastlagt
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5