HDAK00028U  DAN; Sprog og norm

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language and Norm

Kursusindhold

Kurset skal give deltagerne et solidt kendskab til de eksplicitte normer der gælder for moderne dansk. Man beskæftiger sig med både sprogets formelle plan, fx i form af grammatik, retstavning og tegnsætning, og med sprogbrugsplanet, fx i form af den sproglige realisering af forskellige pragmatiske normer. Sikkerhed her er et minimumskrav til enhver professionel sprog- og kommunikationsrådgiver. Man studerer hvorledes normer opstår, bevares og ændres gennem påvirkning fra fx skole, erhverv, sprognævn og medier; og fra andre sprog og kulturer. Men man beskæftiger sig også med normer i bredere betydning: de forskellige diskurser som binder organisationer og samfund sammen, eller som deler dem. Her findes de værdisystemer som ligger bag udformningen af de implicitte eller eksplicitte sproglige og kommunikative normer, og som kan forklare sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen  

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Formen vil veksle mellem foredrag, diskussion og mindre oplæg fra de studerendes side, og løbende vil ovennævnte problematikker blive eksemplificeret gennem analyser af forskellige tekster taget fra skole, erhverv og medier.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5