HDAB10058U  DAN; Dansk sprog (BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan demonstrere fagligt overblik over det studerede emneog redegøre for emnets teoretiske, metodiske, analytiske og historiske dimensioner.

Eksaminanden kan endvidere perspektivere den tilegnede viden faghistorisk og formidle den på flere niveauer.

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig med forberedelse og aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5