HDAB10048U  DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig med aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206