HDAB10038U  DAN; Litteraturhistorie II (kun for BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary History II

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206