HDAB01308U  DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language 4

Kursusindhold

Dansk sprog i tid

Eksaminanden kan redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

Identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

Fællesforelæsninger:

 

 

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206