HDAB01288U  DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

How to write an academic text

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på, hvordan man skriver en god akademisk opgave – både på opgavens indhold og form – og på selve arbejdsprocessen. Kurset er således højst relevant for alle studerende på Dansk.

 

Emnerne for kurset er:

 • Hvad er en god universitetsopgave?
 • Hvordan kommer man fra ide til problemformulering?
 • Brainstorm, mindmapping, hurtigskrivning og pentagonet
 • Den gode problemformulering
 • Valg af vejleder og brug af vejleder i arbejdsprocessen
 • Indholdselementer i den gode opgave
 • Akademisk sprog
 • Opgaven som ét argument
 • Brug af teori og kilder i opgaven
 • Tids- og processtyring

 

I kursets slutfase ser vi frem mod BA-projektet.

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere i forbindelse med kursets afsluttende fokus på BA-projektet.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012- ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

 

Obligatorisk litteratur til kurset er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens bog Den gode opgave fra forlaget Samfundslitteratur.

Fællesforelæsning
16 fællesforelæsningstimer fordelt over 4 uger jf. skemalink.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Der er ikke en særskilt prøve i dette faglement, da det udbydes sammen med valgfaget på Dansk BA, som afsluttes med en fri hjemmeopgave. De to fagelementer giver 15 ECTS tilsammen.
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • I alt
 • 16