HDAB01258U  DAN; Litteraturhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

Se mere i studieordningen 2012: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

 

Fællesforelæsniger:

 

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5