HDAB01248U  DAN; Medieanalyse 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 2

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.

Fællesforelæsninger F18:
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 5 dages skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206