HDAB01238U  DAN; Sprog 2

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk

teori.

Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.

Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206