HDAB01217U  DAN; Medieanalyse 1 – Medier, æstetik og genrer

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Kursusindhold

Fællesforelæsninger E17:

 

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • I alt
 • 206