HDAB0018FU  DAN; Dansk sprog (BA-tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan demonstrere fagligt overblik over det studerede emneog redegøre for emnets teoretiske, metodiske, analytiske og historiske dimensioner.

Eksaminanden kan endvidere perspektivere den tilegnede viden faghistorisk og formidle den på flere niveauer.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Fremgår af den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​dansk/​​​

 

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig med forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5