HDAB0017FU  DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg: 

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​dansk/​​​

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206