HDAB0014FU  DAN; Litteraturhistorie II (kun for bachelorstuderende)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary History II

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan gøre sig dyberegående historiske, analytiske, teoretiske og metodiske overvejelser over dansk litteratur fra 1825 til 1925 samt opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med en kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206