HDAB0014FU  DAN; Litteraturhistorie II (kun for BA-tilvalg)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary History II

Kursusindhold

Faglige mål:

Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206