HDAB0011FU  DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language 4

Kursusindhold

Dansk sprog i tid

Eksaminanden kan

·        redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

·        identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

Norsk og svensk

Eksaminanden kan

·        forstå talt norsk og svensk

·        forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

·        redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til normopfattelse og variation

·        redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien

·        demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie.

 

Fællesforelæsninger F19:

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206