HDAB00068U  DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Bachelor's project

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlige hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0