HDAB0004FU  DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

How to write an academic text

Kursusindhold

Dette kursus indfører til, hvordan man skriver en god akademisk opgave. Kursets formål er at klæde deltagerne på til at skrive større skriftlige opgaver, herunder BA-projekter, inden for et af danskfagets tre stofområder: Medie, sprog og litteratur.

Overordnet tematiserer kurset både skriveprocesser og opgavekrav – dette gøres blandt andet ud fra følgende emner:

 • Litteratursøgning og emneafgrænsning

 • Litteraturhenvisninger

 • Problemformulering

 • Skriveprocesser og projektstyring

 • Peer feedback, skrivegrupper og vejledning

 • Bachelorprojektet som genre

 • Akademiske kvalitetskriterier: argumentation og stemmeføring

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere om opgaver inden for fagdisciplinerne sprog, medier og litteratur samt oplæg om litteratursøgning og erfaringer med opgaveskrivning.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012- ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Fælles forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Forelæsningerne giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med de enkelte valgfag på Dansk og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

Der er 16 fællesforelæsningstimer i alt fordelt over 4 uger (se link til skema).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • I alt
 • 16