HDAB0003FU  DAN; Litteraturhistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

Fællesforelæsniger F19:

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5