HDAB0002FU  DAN; Medieanalyse 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Media Analysis 2

Kursusindhold

Fællesforelæsning F19:

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan
• analysere et medieprodukt med henblik på både æstetiske, genremæssige,
   receptionsmæssige og institutionelle aspekter
• trække linjer til andre og tidligere medier (fx trykte medier)
• placere medieproduktet i en receptionsmæssig og institutionel sammen-
   hæng og redegøre for disse sammenhænges betydning for dets udformning
• demonstrere indsigt i medieteorier og redegøre for disse teoriretningers
   genstandsområde
• anvende og redegøre for den medieteoretiske refleksion i analysen af et
   medieprodukt
• benytte videnskabsteoretiske og medievidenskabelige begrebsdannelser i
  behandlingen af et medieprodukt
• perspektivere analysen historisk og kulturelt
• anvende relevante it-ressourcer til at fremfinde, overskue, forholde sig kri-
  tisk til og bearbejde digitalt materiale.

 

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen overtager et par enkelte forelæsningsgange.

OBS: Deltagelse er obligatorisk i studieteknik.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 5 dages skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206