HDAÅ01213U  ÅU DAN Medieanalyse 1 - Medier, æstetik og genrer (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Kursusindhold

Modulet Medieanalyse 1 giver den studerende:

Viden om og forståelse af

  • medieprodukter og de elementer, de består af.

 

Færdigheder i at

  • opløse et medieprodukt i dets elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet, så de danner medieproduktets betydning og særpræg, og anvende relevante it-ressourcer.

 

Kompetencer i at

  • anvende grundlæggende medieanalytiske begreber i analysen af moderne medieprodukter og analysere moderne medieprodukter med henblik på disses genremæssige forhold, hvad angår strukturelle, æstetiske og historiske elementer.

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24