HAUK00137U  AUD; Fordybelseskursus A: Elicitering og analyse af sammenhængende tale

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elicitation and analysis of samples of connected speech production

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende lærer at anvende og forholde sig kritisk til kvantitative og kvalitative metoder fra såvel afasiområdet som det børnelogopædiske felt til at elicitere, analysere og vurdere spontantale og eliciteret sammenhængende sprog.

 

Ud over at læse om forskellige metoder og deres anvendelse i konkrete forskningssammenhænge skal de studerende på kurset arbejde med konkret sprogligt materiale med udvalgte analysemetoder (fx MLU-beregning og semantisk-pragmatisk relevans fra børneområdet og MAST-metoden og kvalitative analyser ad modum interaktionsanalyse fra afasiområdet) og forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige tilgange – ud fra den læste litteratur, men også ud fra egne erfaringer med anvendelsen af metoderne.

 

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviserne, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og i data fra børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser eller voksne med afasi samt fælles drøftelser om dataanalyser.

 

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor den studerende demonstrerer sine færdigheder i at anvende en af de gennemgåede metoder på et relevant datamateriale med diskussion af såvel mulige fordele og ulemper ved metoden som dens anvendelighed på andre målgrupper.

Hodundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 3-dags-opgave

Den studerende får mulighed for at vælge mellem en opgave med materiale fra børnelogopædi og en opgave med materiale fra afasi, men vil skulle perspektivere til det andet fagfelt (vælges materialet fra børneområdet, vil man altså skulle perspektivere metoden til afasiområdet i sin opgave).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • I alt
  • 206