HAUK00048U  AUD; Fordybelseskursus B: Kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation B

Kursusindhold

Overordnede formål:  1. Indblik i de kognitive funktioner og i de kognitive forstyrrelser, der kan opstå efter en erhvervet hjerneskade. 2. Indgående kendskab til kognitive kommunikationsforstyrrelser som et audiologopædisk arbejdsfelt; herunder udredning, undersøgelsesbeskrivelse og genoptræningsmetoder for både personen med erhvervet hjerneskade og de pårørende. 3. Indblik i det tværfaglige samarbejde mellem audiologopæder og neuropsykologer omkring personer med kognitive forstyrrelser og kognitive kommunikationsforstyrrelser efter erhvervet hjerneskade.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2008-ordningen

BA-Tilvalg:

2007-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​audiologopaedi/​

Væsentlige kilder

Hartley, L. (1995). Cognitive-Communicative Abilities Following Brain Injury: A Functional Approach (1st Edition).

Macdonald, S. & Johnson, C.J. Assessment of subtle cognitive communication deficits following acquired brain injury: A normative study of the Functional Assessment of Verbal Reasoning and Executive Strategies (FAVRES). Brain Injury 2005; 19: 895–902.

 

McDonald, S., Togher, L. & Code, C. (Eds) (2013). Social and communication disorders following traumatic brain injury (2nd Edition).

Togher, L. et al. The effectiveness of social communication partner training for adults with severe chronic TBI and their families using a measure of perceived communication ability. Neurorehabilitation 2016; 38(3):243-55.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • I alt
  • 206